Με ιδιαίτερα χαμήλο κόστος !!!!!

Σύνδεση του συστήματος συναγερμού με το κέντρο λήψεως σημάτων μέσω GPRS

(χωρίς εξάρτηση από την ενσύρματη τηλεφωνία).

 

Το νέο GPRS GSM 3G είναι ένα Communicator σχεδιασμένο για την επικοινωνία των Συστημάτων Ασφαλείας, μέσω δικτύων GPRS-3G.

  • Είναι συμβατό με όλες τις Κ. Μονάδες ελέγχου συναγερμού.
  • Μεταδίδει όλες της πληροφορίες CID, των Συστημάτων Ασφαλείας.
  • Λεπτομερής προγραμματισμός, ώστε να στέλνει την επιθυμητή ονομασία των ζωνών – χρηστών – partition κλπ.
  • Μετάδοση εσωτερικών σημάτων της συσκευής όπως: Ping – πρόβλημα επικοινωνίας – ενεργοποίηση – test – reset – xαμηλή μπαταρία και επαναφορά της.

Εώς 300 συνδέσεις λειτουργεί μόνο με ένα ειδικό software χωρίς την χρήση του εξωτερικού δέκτη.

Οι εξόδοι του software και του δέκτη, είναι serial και επικοινωνούν με όλα τα προγράμματα των Κεντρικών Σταθμών.

Το αποτέλεσμα είναι η πλήρης αυτονομία της επικοινωνίας των συστημάτων συναγερμού.