Η εγκατάσταση ενός κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης και η παρακολούθηση μέσω αυτού των επαγγελματικών αλλά και των ιδιωτικών χώρων, εσωτερικά και εξωτερικά, θεωρείται πλέον για τους περισσότερους μια επιβεβλημένη κίνηση, που συμπληρώνει και ενισχύει με τον καλύτερο τρόπο την υπόθεση «ασφάλεια».

Η παρακολούθηση και εποπτεία επιλεγμένων χώρων, μπορεί να γίνει από κοντά ή από μακριά, με την χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού, ενσύρματα ή ασύρματα, αλλά κυρίως πλέον  μέσω διαδυκτίου.

Το κλασσικό σύστημα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης, αποτελείται από μία ή και περισσότερες κάμερες, μία οθόνη και ένα καταγραφικό εικόνας, που όλα μαζί επιτρέπουν την καθαρή απεικόνιση και καταγραφή των κινήσεων που μπορεί να σημειωθούν σ’έναν εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο. Και οι οποίες φυσικά θα αποτυπωθούν στον σκλήρο δίσκο του καταγραφικού και θα μπορούν να αναπαραχθούν, όποτε το επιλέξουμε.