Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η SafetyPlan ιδρύθηκε και δραστηριοποιείται στον ιδιαίτερα ευαίσθητο και νευραλγικό χώρο της επικοινωνίας και των συστημάτων ασφαλείας.

Σκοπός της SafetyPlan είναι να δώσει την δυνατότητα σε όλους ανεξαιρέτως, να προστατεύσουν τα πιο σημαντικά περιουσιακά τους στοιχεία και να καλύψουν απόλυτα τις ανάγκες τους από πλευράς επικοινωνίας και ασφάλειας, είτε πρόκειται για τον ιδιωτικό, είτε για τον επαγγελματικό τους χώρο.

Βασική μας προτεραιότητα η διασφάλιση του προστατευόμενου χώρου και με την εμπειρία συνεχείς ενασχόλησης από το 1988, απέναντι σε οποιαδήποτε κακόβουλη ενέργεια, που όπως η καθημερινότητα αλλά και οι στατιστικές δείχνουν, μπορεί να προκαλέσει υλικές, σωματικές αλλά και ψυχικές βλάβες.Επειδή σίγουρα, το αποτέλεσμα είναι που μετράει, φροντίζουμε με κάθε νόμιμο και εφικτό τρόπο να κάνουμε πράξη το «ασφαλώς ζήν».

Με την βοήθεια των πιο σύγχρονων ηλεκτρονικών συστημάτων, και κυρίως με το έμπειρο τεχνικό μας προσωπικό, που εγγυάται την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και την αποτελεσματικότητα των συστημάτων που θα επιλεγούν για κάθε περίπτωση ξεχωριστά.