Το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου πρόσβασης, δίνει την δυνατότητα αποτελεσματικού ελέγχου σε κάθε εργασιακό χώρο και παράλληλα προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε επιλεγμένους χώρους, για το προσωπικό μιάς εταιρείας ή ενός οργανισμού. Παρέχει επίσης την δυνατότητα μέτρησης των ωρών εργασίας των απασχολούμενων εντός της εταιρείας και μπορεί να συνδεθεί άμεσα ακόμη και με το σύστημα μηχανογραφημένης μισθοδοσίας. Και όλα αυτά με μια απλή κάρτα, που περιέχει στοιχεία και άλλες πληροφορίες για τον κάτοχο της, τα οποία «διαβάζονται» εύκολα με την βοήθεια ειδικών ηλεκτρονικών συσκευών, των λεγόμενων καρταναγνωστών (card readers).