Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για το ότι ο έγκαιρος εντοπισμός της εστίας μιάς φωτιάς, είναι δυνατόν να περιορίσει σημαντικά ή και να αποτρέψει πολλές φορές τις καταστροφές που μια πυρκαγιά μπορεί να προκαλέσει.

Αυτό που είναι ιδιαίτερα κρίσιμο όμως στον έγκαιρο εντοπισμό της εστίας πυρκαγιάς, είναι ο σωστός προσδιορισμός και η τοποθέτηση των απαιτούμενων ανιχνευτών στον χώρο, με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τις σχετικές προϋποθέσεις που τίθενται από τους ελληνικούς και διεθνείς κανονισμούς.

Τα συστήματα πυρανίχνευσης, κρίνονται απαραίτητα, όχι μόνο από τους κανονισμούς, αλλά κυρίως από το αίσθημα ευθύνης που πρέπει διέπει την φιλοσοφία λειτουργίας μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων, με σκοπό την αποφυγή μιάς μοιραίας καταστροφής που μπορεί να κοστίσει σε ανθρώπινες ζωές, αλλά και σε περιουσίες ολόκληρες.

Το σύστημα πυρανίχνευσης, συνήθως αποτελείται από την κεντρική μονάδα, τους διαφόρων τύπου ανιχνευτές (καπνού, υψηλής θερμότητας κ.λ.π) και τις απαραίτητες σειρήνες πυρκαγιάς. Συμπληρωματικά, μπορεί να χρησιμοποιηθούν μπουτόν συναγερμού, φωτεινές ενδείξεις πυρκαγιάς και άλλα.